Werkwijze Technische commissie volwassenencompetitie

Vastgesteld door bestuur op 8 maart 2011.

Technische commissie volwassenencompetitie

De TC Volwassenencompetitie bestaat uit twee leden uit de damesteams en twee leden van de herenteams. De TC legt verantwoording af aan de CSV, de Commissie Senioren Volleybal en via de voorzitter daarvan aan het bestuur. Bij het uitvoeren van haar taken laat de TC zich in brede zin leiden door de algemene uitgangspunten van de vereniging, zoals aan te dragen door het bestuur.

De TC maakt twee keer per jaar een indeling van de teams voor de halfjaarlijke Nevobo competitie. De commissie streeft ernaar de voorlopige indeling t.b.v. de najaarscompetitie vóór 1 juni van hetzelfde jaar bekend te maken. Uiterlijk twee weken vóór de start de najaarscompetitie zal de definitieve teamindeling bekend gemaakt worden. De voorlopige teamindeling voor de tweede helft van de competitie zal bij voorkeur vóór de Kerst bekend gemaakt worden. De definitieve indeling volgt uiterlijk de eerste week van januari.

Om tot een optimale teamindeling te komen wordt door de TC informatie bij de trainers en coaches gewonnen. Daarnaast bezoeken de leden van de TC wedstrijden. Ook ontvangen de leden digitale evaluatieformulieren. Door de TC wordt deze input naast elkaar gelegd en gewogen. Bij de beoordeling van de spelers wordt gelet op speltechnische kwaliteiten, opkomst bij trainingen en wedstrijden, verdeling op bepaalde posities bij teams, voorkeuren van spelers en de doorstroming van de jeugdleden naar de volwassenen-competitie.

Uitgangspunten bij de werkzaamheden.

De TC bepaalt haar eigen werkwijze, maar zal trachten zich aan bepaalde uitgangspunten te houden, algemene zowel als specifieke, te weten:

Algemene uitgangspunten:
• Ieder lid moet kunnen volleyballen, bij voorkeur op zijn/haar eigen niveau
• Ieder lid moet plezier kunnen putten uit het volleyballen
• Het behalen van het hoogst mogelijk niveau van de vereniging als geheel

Specifieke uitgangspunten:
• Speltechnische kwaliteiten
• Opkomst bij trainingen en wedstrijden
• Tekorten op bepaalde posities bij teams
• Voorkeuren van spelers
• Bij promotie wordt extra zorgvuldig naar de eventuele wijzigingen van het betreffende team gekeken
• Doorstroming van de jeugdleden naar de volwassenencompetitie

Attentiepunten.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zal de TC kennisnemen van de algemene uitgangspunten van de
vereniging, zoals aan te dragen door het bestuur. Verder inventariseert de TC relevante informatie onder andere via trainers, aanvoerders en coaches, en incidenteel naar behoefte van de TC via een ledenenquête.

Slotbepaling

Leden en teams kunnen tegen hun indeling bezwaar maken bij de Commissie van Beroep.

 

Werkwijze Technische commissie recreanten

De TC recreanten bestaat uit drie recreantenleden uit de verschillende teams. De TC legt verantwoording af aan de CSV, de Commissie Senioren Volleybal en via de voorzitter daarvan aan het bestuur. Bij het uitvoeren van haar taken laat de TC zich in brede zin leiden door de algemene uitgangspunten van de vereniging, zoals aan te dragen door het bestuur.

De TC maakt vóór aanvang van het nieuwe seizoen een indeling van de recreatieve teams. De TC komt ook rond de Kerst bijeen om te beoordelen of tussentijdse aanpassingen nodig zijn, m.n. door instroom van nieuwe leden. Om tot een optimale teamindeling te komen wordt door de TC informatie bij de trainers ingewonnen. Daarnaast bezoeken de leden van de TC trainingen. Ook ontvangen de leden digitale evaluatieformulieren. Bij de beoordeling van de spelers wordt gelet op speltechnische kwaliteiten, de opkomst bij trainingen en wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling in de grootte en het niveau van de groepen.

Slotbepaling

Leden en teams kunnen tegen hun indeling bezwaar maken bij de Commissie van Beroep.