Huisregels sportvereniging WEST!

Vooraf

De huisregels van WEST! geven je een goed beeld van de afspraken van sportvereniging WEST!
In de officiële statuten zijn regels vastgelegd. Deze regels worden hieronder in eenvoudige taal beschreven. De huisregels worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van WEST!. Voor het bestuur van de vereniging is een bestuursreglement opgesteld.

Klik hier voor de officiële statuten

WEST!

WEST! is een sportvereniging uit Amsterdam. De vereniging bestaat al sinds 1868. WEST! doet aan volleybal en gymnastiek: voor beginners, recreanten en competitiespelers.
Als lid van WEST! ben je ook lid van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) of van de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond.)

Leden

De leden van WEST! zijn:

    • Mini’s tot 12 jaar oud; ( peildatum 1 oktober);
    • Aspiranten, jeugdleden in de leeftijd van 13 tot 18 jaar;
    • Senioren bij de gymnastiek vanaf 16 jaar en ouder:
    • Senioren bij de volleybal van 18 jaar en ouder;
    • Leden van Verdienste en Ereleden.

In WEST! zijn de leden de baas. Zij vergaderen één keer per jaar in een algemene ledenvergadering. Voor jeugdleden en mini’s heeft een van de ouders stemrecht bij de ALV.

Aanmelden en lid worden

Van WEST! word je lid door een aanmeldingsformulier in te vullen. Voor jeugdleden wordt het formulier ondertekend door vader, moeder of voogd. Een telefoonnummer en een mailadres van een van de ouders van jeugdleden moet bij de ledenadministratie bekend zijn.

Je kunt bij WEST! 2 proeflessen volgen voordat je besluit lid te worden. Overigens wordt door WEST! bepaald of je lid kan worden en in welke trainingsgroep je geplaatst wordt.
De statuten van de vereniging vindt je op de website.
Elk lid is altijd welkom op wedstrijden en bijeenkomsten van WEST!.

Contributie

Als lid van WEST! betaal je contributie.

Volleybal:
Volleybal leden betalen contributie en een bijdrage aan de NeVoBo. Voor de bedragen zie ons contributie overzicht.

Gymnastiek:
Gymnastiek leden betalen contributie en een bijdrage aan de KNGU. Voor de bedragen zie ons contributie overzicht.

Jeugdleden betalen bij de gymnastiek via een incassopdracht maandelijks contributie.

Ereleden hoeven geen contributie te betalen.

Voor de betaling ontvang je een factuur van de ledenadministrateur.
Zit je krap bij kas kun je aan de penningmeester om een betalingsregeling per maand vragen. Het bestuur mag leden die hun contributie niet op tijd betalen de toegang tot trainingen en lessen weigeren.

Opzeggen

Opzeggen doe je ruim voordat het nieuwe seizoen begint (dus voor 1 juli) en nadat je de contributie over het afgelopen seizoen hebt betaald.

Vrijwilligers

In WEST! worden alle verenigingstaken door vrijwilligers gedaan. Ook bestuursleden betalen contributie. Zonder hulp van ouders, jeugd en seniorenleden zouden we niet met zoveel plezier kunnen sporten. Het bestuur zal indien nodig seniorenleden, maar vaak ook ouders van jeugdleden vragen om werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.

Clubkleuren

De kleuren van de vereniging zijn geel en blauw.
De clubkleuren zijn verplicht bij officiële wedstrijden.

Tijdens de trainingen/lessen is de keuze van de kleding vrij.

Bestuur

Met wensen en ideeën kun je bij elk van de bestuursleden terecht.
Je kunt het bestuur altijd bereiken via het contactformulier op de website of via het e-mailadres info@svwest.nl.
Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.
Tegen bestuursbesluiten mag je bezwaar maken: eerst bij het bestuur zelf (schriftelijk via het secretariaat) en daarna eventueel bij de commissie van beroep. De commissie van beroep is bereikbaar via het mail adres beroep@svwest.nl.
Het bestuur en de commissie van beroep zullen bezwaren zo snel mogelijk behandelen en in ieder geval binnen drie weken antwoord geven.

Ledenadministratie:

Als er iets wijzigt in je gegevens, geef dit dan altijd door aan de ledenadministratie van WEST!. Dit kun je doen door een mail te sturen aan info@svwest.nl.

Teams en trainingsgroepen Volleybal

De teams en trainingsgroepen worden ingedeeld door de technische commissies die onderdeel zijn van de commissie seniorenvolleybal en de commissie jeugdvolleybal.
Bij de seniorenteams worden wordt van elk team verwacht dat zij zelf de taken aanvoerderschap, scheidsrechterbeurten en zaaldiensten verdeeld.
Bij jeugdwedstrijden wordt ieder team altijd begeleid door een coach (een ouder).

Trainingsgroepen Gymnastiek

De commissie gymnastiek deelt bij het jeugdturnen de groepen in.

Veiligheidsbeleid

Bij WEST! wordt van elke trainer verlangd dat hij/zij een Verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG, overlegt voordat hij bij de vereniging aan de slag kan. Bij de trainingen van de jeugd onder de 18 jaar wordt het 4-ogenbeleid gevoerd, wat inhoudt dat een trainer nooit zonder een andere volwassene de training mag geven. Daarvoor is het noodzakelijk dat bij sommige trainingen ouders ingezet worden.

Er zijn gedragsregels opgesteld voor trainers om seksuele intimidatie te voorkomen.

De trainers handelen volgens de gedragscode Sociale Veiligheid.

De vertrouwenspersoon van de vereniging is Anita Verbeek. vertrouwenspersoon@svwest.nl

(klik hier voor het veiligheidsbeleid van WEST!)

Vaststelling van huisregels

Deze huisregels zijn vastgesteld in de bestuursvergadering op 19 januari 2015.